top of page

...כתבתי פעם

לאורך השנים כתבתי לא פעם - מחשבות והגיגים, מאמרים  אקדמיים  (לא מספיק) וגם לפעמים כתיבה יצירתית. הגיע הזמן להוציא מהמגירה והנה זה כאן

סיפורי טייסת

כמה סיפורים שכתבתי בסדנת כתיבה 2009, בהנחיית הסופר ומוציא לאור איתי בחור

 כמעט יצא לאור ספר... אולי עוד יצא פעם

bottom of page